Een Limburgs energiebedrijf voor jou!

Voor een groener en beter Limburg

Samen met jou werken aan een groener en beter Limburg. Dat is waar Energiebedrijf Limburg zich voor inzet. Waarom? Bekijk de video en doe met ons mee!

Wij doen het anders

Het eerste volledig Limburgse energiebedrijf dat niet alleen voor, maar ook samen met inwoners werkt aan een groener en beter Limburg. Energiebedrijf Limburg is anders dan de landelijke aanbieders. Natuurlijk door het lokale karakter, maar vooral door de open en transparante werkwijze. We werken op basis van vertrouwen. We hanteren geen opzegboetes en zetten de inkoopprijs één op één naar jou door. Je betaalt alleen de maandelijkse vaste leveringskosten voor onze dienstverlening. Bovendien delen we meevallers met jou, als de inkoopprijzen dalen of als we het beter doen dan verwacht. 

Onze werkwijze

Want wij hebben onze klanten nodig om gezamenlijk slimmer om te gaan met de energievoorziening in de regio Limburg. Samen zorgen wij voor een groot collectief in Limburg op het gebied van energieverbruik en -productie. De basis voor dit collectief is onze energielevering. Met jou en jouw mede-Limburgers als trouwe klant bouwt Energiebedrijf Limburg aan een sterke achterban om in de provincie duurzame energieprojecten op te zetten. Bijvoorbeeld door zonne-energie in te kopen bij ondernemingen, die zonnepanelen op hun daken hebben en door mee te werken aan de bouw van nieuwe zonne-energie installaties. Hiermee kunnen wij een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen in Limburg. En verduurzaming dient, wat ons betreft, altijd te leiden tot een verlaging van jouw energiekosten

Initiatiefnemer Michael Fraats

Een Limburgs energiebedrijf, dat samen met de Limburgers werkt aan duurzame energie binnen de provincie, op basis van vertrouwen. Dat is de droom en passie van Michael Fraats, initiatiefnemer en directeur van Energiebedrijf Limburg. Al zijn ervaringen en ideeën die hij heeft opgedaan tijdens zijn loopbaan in de energiebranche, smelten nu samen. In een lokale aanpak, waar de inwoners van Limburg een bijdrage aan kunnen leveren. 

Als ras-Limburger blijft hij dicht bij huis. Hierdoor kan hij écht werken aan verbindingen binnen de provincie. Vaak wordt hij, vanwege zijn energie-expertise, ingeschakeld bij projecten voor duurzame energiewinning. Nu ziet hij de mogelijkheid om die duurzame energie ook binnen de provinciegrenzen te leveren. Én de Limburgse bewoners te laten profiteren van de voordelen. Zijn grotere doel is dat in 2030 50% van het energieverbruik in de provincie Limburg duurzaam wordt opgewekt en dat de Limburgse inwoners daar merkbaar van meeprofiteren! 

Visie en Missie

Onze visie is dat de omschakeling naar een duurzame energievoorziening volop kansen biedt voor een betere, meer duurzame samenleving. Maar we geloven óók dat deze omschakeling alleen kan slagen als je als burger op een eerlijke en positieve wijze hierbij betrokken wordt. Jóuw huishouden moet centraal staan en op een laagdrempelige manier kunnen meeprofiteren van de voordelen die de energietransitie biedt: meer comfort en beheersbare energiekosten.

Door samen te bouwen aan een collectieve, duurzame, slimme energievoorziening in Limburg zorgen wij niet alleen voor beheersbare energiekosten, maar ook voor het behalen van de regionale klimaatdoelstellingen en meer werkgelegenheid. Het is onze missie om mét en vóór jou een meer duurzame Limburgse energievoorziening te realiseren en samen te gaan zorgen voor het halen van de Limburgse klimaatdoelstelling: 50% CO2-emissie reductie in Limburg in 2030!