Een Limburgs energiebedrijf voor jou!

Van en voor Limburgers

Voordelige, groene energie.
Van en voor Limburgers.

Bekijk onze video en doe met ons mee!

Wij doen het anders

Energiebedrijf Limburg is een 100% Limburgs bedrijf met maar één doel: het energieverbruik in Limburg groener én voordeliger maken. We doen dit omdat we ervan overtuigd zijn dat de energietransitie alleen kan slagen als we er ook echt allemaal beter van worden. Daarom kopen wij energie zo goedkoop mogelijk voor je in, helpen we je met energiebesparing en verlagen we via duurzame energieprojecten niet alleen de CO2-uitstoot, maar óók je energierekening.

Onze werkwijze

Wij zetten ons dagelijks in om energie zo goedkoop en duurzaam mogelijk voor je te maken, waarbij alle voordelen voor jou zijn. We maken geen winst op de energieprijs of op de hoeveelheid energie die je verbruikt en hebben er juist baat bij als beide lager zijn. Jouw belang is dus ook ons belang. Wij vragen enkel een vast bedrag per maand. Daarmee financieren wij onze organisatie en ontwikkelen we nieuwe projecten en diensten, zodat we je energierekening nóg lager krijgen en de energie nóg groener.

Bovendien richten we ons volledig op Limburg. We wonen en werken ook in Limburg en weten daardoor heel goed wat er bij jou in de buurt speelt. Hierdoor kunnen we sneller bij je langskomen en kunnen we makkelijker energieprojecten in de regio oppakken. Ook kunnen we beter samenwerken met partijen in de buurt. Wij hebben dus veel meer met je gemeen dan andere energiebedrijven, wat jou en ook ons het gevoel geeft dat we echt als gemeenschap aan een lagere energierekening en groenere energie werken.

Initiatiefnemer Michael Fraats

Michael Fraats werkt sinds 18 jaar in de energiesector en heeft expertise op het gebied van álle stappen in de waardeketen van energie. Van grootverbruiker tot installateur en van energiehandelsbedrijf tot energieleverancier. Bovendien heeft hij in al die jaren ook nieuwe bedrijven in de energiesector opgestart en duurzame energieprojecten (warmte en zon-pv) ontwikkeld en gerealiseerd. 

Al die ervaring komt nu samen om een lang gekoesterde ambitie waar te maken; een echt Limburgs energiebedrijf dat haar bestaansrecht ontleent aan de impact die het sámen met Limburgse inwoners en partners maakt in het verbeteren en verduurzamen van de energievoorziening van Limburg. Zodanig dat de voordelen daadwerkelijk terechtkomen bij de Limburgse afnemers én producenten. Alleen als dát structureel geborgd is, kan gesproken worden van een modern, duurzaam en robuust energiesysteem in Limburg. 

Visie en Missie

Onze visie is dat de omschakeling naar een duurzame energievoorziening volop kansen biedt voor een betere, meer duurzame samenleving. Maar we geloven óók dat deze omschakeling alleen kan slagen als je als burger op een eerlijke en positieve wijze hierbij betrokken wordt. Jóuw huishouden moet centraal staan en op een laagdrempelige manier kunnen meeprofiteren van de voordelen die de energietransitie biedt: meer comfort en beheersbare energiekosten.

Door samen te bouwen aan een collectieve, duurzame, slimme energievoorziening in Limburg zorgen wij niet alleen voor beheersbare energiekosten, maar ook voor het behalen van de regionale klimaatdoelstellingen en meer werkgelegenheid. Het is onze missie om mét en vóór jou een meer duurzame Limburgse energievoorziening te realiseren en samen te gaan zorgen voor het halen van de Limburgse klimaatdoelstelling: 50% CO2-emissie reductie in Limburg in 2030!