Privacy statement

Dit privacy statement is van Energiebedrijf Limburg, een handelsnaam van het Limburgse energiebedrijf NeoSmart B.V., dat in Maastricht gevestigd is en beschikt over een door de ACM afgegeven leveringsvergunning. Dit betekent dat Energiebedrijf Limburg persoonsgegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van NeoSmart B.V. In dit privacy statement informeren wij u hoe er op de website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Door het gebruik maken van deze website gaat u akkoord met ons privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierin omschreven. 

Energiebedrijf Limburg vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk, daarom worden uw  persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd. Energiebedrijf Limburg houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving geldt voor alle sectoren die gebruik maken van individuele consumenten data. U vindt hier meer informatie over AVG! 

Verwerking van persoonsgegevens 

Uw gegevens worden door Energiebedrijf Limburg persoonlijk of in groepsverband gebruikt onder meer om u op de hoogte te stellen over nieuwe relevante producten, diensten of activiteiten van Energiebedrijf Limburg. Energiebedrijf Limburg laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor eigen commerciële, goede of ideële doeleinden van die derden. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over onze nieuwe producten en diensten per e-mail, kunt u dit aan Energiebedrijf Limburg melden via info@energiebedrijflimburg.nl. Bij ieder commercieel e-mailbericht, dat u van ons ontvangt, zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan via een afmeldlink in de mail. Als u zich heeft afgemeld, zullen wij u niet meer benaderen met commerciële e-mailberichten. 

Beveiligen van persoonsgegevens 

Energiebedrijf Limburg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt Energiebedrijf Limburg een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om aan Energiebedrijf Limburg te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Energiebedrijf Limburg uw gegevens niet mag verwerken, kunt u verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar info@energiebedrijflimburg.nl. Wij laten u binnen vier weken weten in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kunnen wij een legitimatie aan u vragen. 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Onze berichten kunnen wij afstemmen op uw interesses. Als u cookies standaard wilt uitschakelen, kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dat kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. 

Gedragscode slimme meters

Energiebedrijf Limburg maakt gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn zogenaamde ‘kleinverbruikmeetinrichtingen’ die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Energiebedrijf Limburg houdt zich aan deze gedragscode. Hiervoor hebben wij tevens een 'Verklaring Naleving Gedragscode' opgesteld.  

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Energiebedrijf Limburg via info@energiebedrijflimburg.nl. Vermeld in deze e-mail je naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijk) datalek.

Wijzigingen

Energiebedrijf Limburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het actuele privacystatement op energiebedrijflimburg.nl

Maastricht, 1 oktober 2018