Voorwaarden
Maas Maastricht

Algemene Voorwaarden

Als je een overeenkomst hebt gesloten met Energiebedrijf Limburg, gelden er Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staan de regels waaraan beide partijen zich moeten houden. Samen met deze voorwaarden gelden ook de voorwaarden voor het product, waarvoor je een leveringsovereenkomst hebt afgesloten. Natuurlijk willen wij deze voorwaarden naar tevredenheid naleven, daarom hebben we een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Je kunt alle documenten hieronder bekijken en downloaden. 

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017
Contractvoorwaarden Kalenderjaar tarief
Kwaliteitscriteria

Modelcontract

Enkele jaren geleden ontwikkelde Branchevereniging Energie Nederland het Modelcontract energie. Dat is een contract voor onbepaalde tijd met variabele energieprijzen. Je kunt dit contract kosteloos opzeggen, met een opzegtermijn van 30 dagen. Door het Modelcontract kunnen consumenten de modelcontracten van verschillende energieleveranciers makkelijker met elkaar vergelijken. Het Modelcontract heeft namelijk bij elke leverancier dezelfde opzet. 

Hieronder vind je alle documenten die horen bij het Modelcontract. Echter wij adviseren al onze klanten om gebruik te maken van ons Kalenderjaar tarief. Dan krijg je de zekerheid dat het tarief niet zal stijgen gedurende een kalenderjaar. Het tarief blijft gelijk of daalt, als onze inkoop nóg gunstiger is.  

Contractvoorwaarden Modelcontract
Tarievenblad Modelcontract
Modelformulier ontbinding